Søg:
På svenska   
Levering og aflysninger
Allkett leverer til hele verden. Forsendelser foretages i samarbejde med
postvæsenet og disses partnere i det gældende land. Forsendelser til andre europæiskelande koster 20 EUR. Allkett er ansvarlig for varer, sombliver beskadiget eller bortkommer under transporten. Du skal i så fald kontakte voreskundeservice indenfor 14 dage. Hvis varen er gået tabt eller bliver beskadiget, når dureturnerer produktet, er det dig som kunde, der vil blive holdt ansvarlig.I tilfælde hvor du som kunde mener, at forsendelsen er forsinket på en sådan måde,at du ikke længere ønsker at gennemføre købet, er det dit ansvar at annullere ordren ioverensstemmelse med de gældende salgsbetingelser. Afbestilling efter afsendelse af ordreer ikke mulig. I tilfælde hvor ordren er afsendt, er kunden forpligtet til at modtage ordren.Afbestilling er ikke gyldigt, førend kunden har bekræftet afbestillingen med Allkett enten via e-mail eller telefon. Skulle produktet være udsolgt eller udgået afproduktion har Allkett pligt til at annullere købet og refundere indbetalt beløb tilkunden på bedste vis. Allkett vil informere kunden om mulig erstatningsvare ellertilsvarende produkt, hvis dette skulle være på lager.

Bekræftelse
Når vi har modtaget din bestilling, sender vi en bekræftelse til din emailadresse. Det erderfor vigtigt, at du indtaster din korrekte e-mail-adresse, når du afgiver din bestilling. Gemdenne e-mail for at lette enhver kontakt med kundeservice. Ordrebekræftelsen (kvittering)fungerer også som købsbevis.

Betaling
Du kan vælge at betale med faktura eller kredit- eller betalingskort.
Betaling med kredit- eller betalingskort, DIBS Payment Services AB forvaltes af voresbankforretninger, og du kan læse mere om deres faktureringssystem på www.dibs.se. Allkett AB håndterer ikke kreditkortnumre.

Betaling med kort
Betal sikkert med Visa eller MasterCard over internettet. Din betaling administreresaf DIBS Payment Services AB med sikker kryptering og under strenge bankregler. Dinekortoplysninger sendes direkte til banken og kan ikke læses eller omgås af andre enddin bank. Der er ingen ekstra gebyr for kortbetalinger. Når du betaler med kredit- ellerbetalingskort, gør købsvilkårene sig gældende, så snart transaktionen er godkendt.

Betaling med faktura
Vælger du at betale via faktura, kan du købe i dag og betale senere (inden for 30 dage). Fakturan bliver sendt med ordren. Nårdu handler med faktura, er det vigtigt, at du er registreret på den adresse, hvortil du ønskerleveringen. Et gængs kreditcheck foretages uden at kopi af denne sendes til dig.

Priser
Alle priser vist på Allkett er undtagen 25% moms.

Bestilling
Ordrer foretaget i en anden persons navn uden dennes samtykke, eller bestillinger som
på anden vis kan resulterer i, at Allkett lider økonomisk tab, vil blive meldt tilpolitiet.

Allkett forbeholder sig retten til at ændre priser samt rette ukorrekte priser påbestillinger på alle ordrer og endelige salg. Hvis en pris er indlysende forkert angivet, kandette tvinge Allkett til at annullere købet og refundere ethvert beløb på bedstevis. Dette kan til enhver tid udføres.

Klager, vilkår og tilbagetrækning
Det er vigtigt, at du som kunde tjekker dine varer, når du modtager din forsendelse for atkontrollere, at produkterne er, som de skal være og ikke beskadiget. Hvis du modtager dinvare og finder, at den ikke svarer til den, du har bestilt eller finder, at den er beskadiget,bedes du kontakte os inden for 14 dage. Eventuelle reklamationer skal ske pr. voreskundeservice via e-mail info@dallkett.se, eller via voreskontaktformular, som du finder på kontaktsiden. Oplys venligst ordrenummer og årsagen tilklagen, og vi vil vende tilbage til dig snarest med instruktioner om, hvordan du returnerervaren. Defekte produkter returneret til Allkett skal behandles, som om de varfejlfri. Ved alle returneringer er det meget vigtigt, at produktet er pakket på en sådan måde,at det ikke bliver beskadiget. Privatkunder har ret til at få dækket returporto. I tilfælde hvorretur af produktet ikke er gyldigt, og Allkett har betalt fragten, debiteresfragtomkostningerne tur og retur. Returneres produktet på baggrund af reklamation, menfejl ikke kan påvises, tillægges et gebyr på 10EUR plusfragtomkostninger tur og retur. Allkett har ret til at erstatte defekte varer medvarer af samme model. Hvis varen er udgået, vil kunden modtage en fuld refundering.

Privatkunder har ret til at annullere købet inden for 14 dage. Retten gælder kun for så vidt,at produktet og dets originale emballage kan returneres i samme stand som vedmodtagelsen. Hvis køber benytter sig af sin ret til at tilbagesende en vare, skal han kontakte Allkett for herigennem at få oplyst den adresse, som varen skal sendes til.Returforsendelse betales af køber. Hvis en vare er beskadiget under transporten, skal Allkett kontaktes inden for 14 dage for erstatningsoplysninger.

Personlige oplysninger
Når du handler hos Allkett, gemmer vi nogle af dine data for at kunne fuldførekøbet. Allkett behandler alle personlige oplysninger fortroligt, og intet givesvidere til en tredjepart. Du har ret til at anmode om adgang til dine data, og skulle fejlforekomme, kan du få ændret eller fjernet oplysningerne.

Transportbeskadigede varer
Skulle dit produkt blive beskadiget under transport, skal skaden straks, uagtet at skaden ersynlig eller usynlig, anmeldes til luftfartsselskabet inden for 7 dage. Det er derfor vigtigt, atdu nøje efterser din pakke for fejl, når den ankommer. Transportskader skal ogsårapporteres til Allkett inden for 14 dage efter modtagelsen.

Produkt
Allkett forbeholder sig ret til uden varsel at justere priser, rette prisfejl ogproduktinformationer som f. eks produktbilleder og tilbud. Tilgængelige produktbilleder oginformationstekster afspejler produktet så nøjagtigt som muligt. Vi tager forbehold for
eventuelle fejl, der kan forekomme på siden og kan ikke garantere, at alle billeder nøjagtigtafspejler produktens sande udseende. Billederne kan variere afhængigt af farveindstillingerne icomputeren. Alle billeder skal ses som illustrationer alene og ikke som garant for korrektudseende og egenskab.

Ansvar for mangler
Allkett ansvar for fejl i levering er begrænset til de eksisterende betingelser forsalg. Allkett bærer ikke direkte eller indirekte ansvar for f. eks, men ikkebegrænset til, inhabilitet, leveringsforsinkelser, driftstop, tab af data, ydeligere arbejde og andre økonomiske skader.

Force Majeure
Allkett kan ikke blive holdt ansvarlig, hvis årsagen til at kontrakten ikke kangennemføres ligger uden for vores kontrolområde. Følgende faktorer skal således tages ibetragtning: Statslige indgreb, ny/ ændret lovgivning, mangel på statelig styre, krig, brand,oversvømmelse, uro på arbejdsmarkedet, forbud, restriktioner, sabotage, dårlige transport-og/eller vejrforhold eller manglende levering fra leverandører og virksomheden som følge afkriminel aktivitet.

Ejendomsforbehold
Alle produkter forbliver i Allkett varetægt, indtil fuld betaling foreligger.

Anvendelse
Disse betingelser gør sig gældende, så længe den svenske eller en anden gældendelovgivning ikke fastsætter modstridende betingelser. For privatkunder gælder den svenskekonsumentköplagen samt Distansavtalslagen som også sikre beskyttelse af selskabet.yderligere information herom kan søges på www.kov.se.

Valgfrihed
Alle forsøg på svindel anmeldes til politiet, og Allkett forbeholder sig retten tilat annullere købet, hvis mistanke om svindel opstår. Svensk lov vil gøre sig gældende vedenhver eventuel uoverensstemmelse. Uoverensstemmelser afgøres under disse vilkår.

Kan du ikke finde den etiket, du vil købe?  Du er velkommen til at kontakte os på telefon:  +46 (0)42-442 26 40 eller e-mail: info@farosymbolernorden.se

Det er vores mål at blive Nordens førende leverandør af både etiketter til farligt gods og kundetilpassede advarselsetiketter, der opfylder de gældende regler.